Menu

Keuringswerk Hijsmaterialen !

Zoals alle machines en gereedschappen moet ook uw hijsmateriaal onderhouden worden. U dient ervoor te zorgen dat uw hijsmiddelen regelmatig gereinigd, onderhouden en indien nodig gerepareerd worden volgens wettelijk vastgelegde (of door de fabrikant opgestelde) normen. Dit om gevaar voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers te voorkomen. Uiteraard dient zowel onderhoud als reparatie uitgevoerd te worden door een deskundig persoon.

Inspectie

Voordat gerepareerd dan wel getest kan worden, zal eerst een inspectie moeten plaatsvinden. Er zal bekeken moeten worden welke materialen eventueel onderhoud behoeven, dan wel getest moeten worden. Het Arbobesluit geeft voor inspectie als maximum termijn 1 x per jaar, afhankelijk van de mate van gebruik en/of de voorschiften van de fabrikant.

Onderhoud

Wij verzorgen inspectie- en/of onderhoudsrondes, waarbij de eerste ronde geldt als inventarisatie. Hierbij worden alle te onderhouden materialen in kaart gebracht en gekeken of alle certificaten en/of kraanboeken aanwezig zijn.
Tevens wordt bekeken of en eventueel welke materialen prioriteit behoeven. Al naar gelang de aard van uw bedrijf, de hoeveelheid materialen en uw budget, worden afspraken gemaakt betreffende het aantal rondes. Dit kan wekelijks, maandelijks, jaarlijks of gewoon op afspraak. Geheel naar uw wensen.

Keuren / testen

Voor gebruik moeten alle hijsmaterialen voorzien zijn van een certificaat. Wettelijk dienen alle hijsmaterialen periodiek hertest te worden.
Blijkt tijdens een onderhoudsronde dat materiaal hertest moet worden, dan wordt dit, uiteraard in overleg, meegenomen. Het wordt getest, de certificaten en/of kraanboeken worden bijgewerkt en het materiaal gaat weer terug naar uw locatie. U heeft hier dus helemaal geen omkijken naar.

Overzicht keuringstermijnen hef- en hijsmiddelen:

Kettingwerk dient jaarlijks geïnspecteerd te worden en vierjaarlijks gekeurd en beproefd te worden.

Takels dienen jaarlijks gekeurd en beproefd te worden.

Platenklemmen, balkenklemmen en veiligheidklemmen  dienen jaarlijks gekeurd en beproefd te worden.

Hefmagneten dienen jaarlijks gekeurd en beproefd te worden.

Staaldraad samenstellen dienen jaarlijks geïnspecteerd te worden en vierjaarlijks gekeurd en beproefd te worden wanneer deze van hardware zijn voorzien. Denk hierbij aan diverse sockets en draadhuizen, maar ook haken ringen, verbindingsschalmen enz.

Sluitingen dienen jaarlijks visueel geïnspecteerd te worden en vierjaarlijks gekeurd en beproefd te worden.

Ladders en trappen dienen jaarlijks visueel geïnspecteerd  te worden.

Bovenloopkranen dienen jaarlijks geïnspecteerd te worden.

Valbeveiligingsapparatuur dient jaarlijks geïnspecteerd te worden.

Elektrische takels dienen jaarlijks gekeurd en beproefd te worden.

Pneumatische takels en lieren dienen jaarlijks gekeurd en beproefd te worden.

Duwloopkatten dienen jaarlijks visueel geïnspecteerd te worden.

Dommekrachten dienen jaarlijks geïnspecteerd te worden en vierjaarlijks gekeurd en beproefd te worden.

Hijsbanden, rondstroppen en samenstellen dienen jaarlijks visueel geïnspecteerd te worden. De aangezette haken, ringen e.d. dienen vierjaarlijks gekeurd en beproefd te worden.

Hijsjukken dienen jaarlijks visueel geïnspecteerd te worden.

Oogbouten en oogmoeren dienen jaarlijks visueel geïnspecteerd te worden en vierjaarlijks gekeurd en beproefd te worden.

Kraanblokken dienen jaarlijks visueel geïnspecteerd te worden.

Pompwagens dienen jaarlijks visueel geïnspecteerd te worden.

  TOP