Keuringswerk

Snel en servicegericht. Waar mogelijk direct gerepareerd bij u op locatie en alles in één keer geregeld.

KEURINGSWERK HIJSMATERIALEN!
Zoals alle machines en gereedschappen moet ook uw hijsmateriaal onderhouden worden. U dient ervoor te zorgen dat uw hijsmiddelen regelmatig gereinigd, onderhouden en indien nodig gerepareerd worden volgens wettelijk vastgelegde (of door de fabrikant opgestelde) normen. Dit om gevaar voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers te voorkomen. Uiteraard dient zowel onderhoud als reparatie uitgevoerd te worden door een deskundig persoon.

INSPECTIE OP LOCATIE
Voordat gerepareerd dan wel getest kan worden, zal eerst een inspectie moeten plaatsvinden. Er zal bekeken moeten worden welke materialen eventueel onderhoud behoeven, dan wel getest moeten worden. Het Arbobesluit geeft voor inspectie als maximum termijn 1 x per jaar, afhankelijk van de mate van gebruik en/of de voorschiften van de fabrikant.

 

ONDERHOUD
Wij verzorgen inspectie- en/of onderhoudsrondes, waarbij de eerste ronde geldt als inventarisatie. Hierbij worden alle te onderhouden materialen in kaart gebracht en gekeken of alle certificaten en/of kraanboeken aanwezig zijn.

 
Tevens wordt bekeken of en eventueel welke materialen prioriteit behoeven. Al naar gelang de aard van uw bedrijf, de hoeveelheid materialen en uw budget, worden afspraken gemaakt betreffende het aantal rondes. Dit kan wekelijks, maandelijks, jaarlijks of gewoon op afspraak. Geheel naar uw wensen.
 
KEUREN / TESTEN
Voor gebruik moeten alle hijsmaterialen voorzien zijn van een certificaat. Wettelijk dienen alle hijsmaterialen periodiek hertest te worden.
Blijkt tijdens een onderhoudsronde dat materiaal hertest moet worden, dan wordt dit, uiteraard in overleg, meegenomen. Het wordt getest, de certificaten en/of kraanboeken worden bijgewerkt en het materiaal gaat weer terug naar uw locatie. U heeft hier dus helemaal geen omkijken naar.

Wij keuren, inspecteren & onderhouden uw hef- en hijsmaterialen.

Trainingen en toolboxen op locatie.